ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΙΜΗ
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 31 ΜΑΪΟΥ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Δίκλινο 50€
Τρίκλινο 57€
Τετράκλινο – Στούντιο 63€
ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ)
Δίκλινο 50€
Τρίκλινο 69€
Τετράκλινο – Στούντιο 75€
ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ)
Δίκλινο 63€
Τρίκλινο 75€
Τετράκλινο – Στούντιο 82€
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
Δίκλινο 82€
Τρίκλινο 94€
Τετράκλινο – Στούντιο 100€